ஜனாதிபதி வௌியிட்ட அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்

10 அமைச்சுகளின் விடயதானங்கள் மற்றும் கடமை பொறுப்புக்களை மாற்றியமைத்து அதிவிஷேட வர்த்தமானி ஜனாதிபதியினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE