சின்ன நாடுகளை நாங்கள் துன்புறுத்த மாட்டோம் – சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங்

சீனா தங்களது அண்மையில் உள்ள சின்ன நாடுகளை துன்புறுத்த மாட்டோம் என அந்நாட்டு அதிபர் ஜி ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பில் அவர் கூறியதாவது, “நாங்கள் எந்த ஒரு நாட்டிடமும் மேலாதிக்கம் செலுத்த விரும்பவில்லை. சீனா தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு சிறந்த நண்பராகவே இருக்க விரும்புகிறோம். அண்டை நாடுகள் நல்ல கூட்டாளியாகவும் இதுவரை இருந்துள்ளது,

இருந்து வருகிறது, இனி வரும் நாட்களிலும் அப்படியே இருக்கும்” எனவும் அவர் சொல்லி உள்ளதாக சீனா அதிபர் ஜீ ஜின்பிங் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.