பயணக் கட்டுப்பாடுகளை மீறிய 469 பேர் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர்

பயணக் கட்டுப்பாடுகளை மீறிய காரணத்தினால், 265 வாகனங்கள் மற்றும் 469 பேர் நேற்று மாகாண எல்லைகளில் திருப்பி அனுப்பப்பட்டனர்.

மாகாணங்களுக்கிடையிலான பயணக் கட்டுப்பாடுகளை மீறுபவர்களைக் கண்காணிக்க மேல் மாகாணத்தின் 13 நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்களில் சிறப்பு சோதனைச் சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, மேல் மாகாணத்தின் வெளியேறும் இடங்களில் 799 வாகனங்களில் பயணம் செய்த 1,144 பேரை போலீஸார் சோதனை செய்துள்ளனர், அதே நேரத்தில் 704 வாகனங்களில் பயணம் செய்த 1,404 பேர் மாகாணத்தில் உள்ள பல நுழைவு இடங்களில் சோதனை செய்யப்பட்டனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.