சீனாவின் மிரட்டலுக்கு பதிலடி கொடுத்த தைவான்

சீனாவுடன் தைவானை இணைக்கப்போவதாக அந்நாட்டு அதிபர் எடுத்து சாபத்திற்கு அவர்கள் விடுத்துள்ள மிரட்டலுக்கும் தைவான் ஒருபோதும் அடிப்பணியாது என அந்நாட்டு அதிபர் சாய் இங் வென் தெரிவித்துள்ளார்.

தைவான் உலகளவில் நிகழ்த்தி வரும் சாதனைகளுக்கு நிகராக சீனாவின் அழுத்தமும் அதிகரித்துக்கொண்டே வருகிறது. மேலும் சீனாவுடன் அமைதியான உறவை மட்டுமே தைவான் விரும்புவதாகவும். அதேபோல அவர்கள் கொடுக்கும் அழுத்தத்திற்கு தாய்வான் மக்கள் ஒருபொது அடிபணியமாட்டார்கள் என்றும் சாய் இங் வென் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.