எதிர்கட்சியில் அமர்ந்த 12 பொதுஜன பெரமுன Mp க்கள்

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் உறுப்பினர்கள் குழுவொன்று இன்று (31) பாராளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சியில் அமர தீர்மானித்துள்ளது.

ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பேராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ் பாராளுமன்றத்தில் விசேட அறிக்கையொன்றை ஆற்றிய போதே இதனை தெரிவித்தார்.

 

அதன்படி, பேராசிரியர் ஜி.எல். பீரிஸ், டலஸ் அழகப்பெரும, பேராசிரியர் சன்ன ஜயசுமன, பேராசிரியர் சரித ஹேரத், கலாநிதி நாலக கொடஹேவா, பேராசிரியர் குணபால ரத்னசேகர, டிலான் பெரேரா, உதயன கிரிந்திகொட, வசந்த யாப்பா பண்டார, உபுல் கலப்பத்தி, திலக் ராஜபக்ஷ, கே.பி.எஸ்.குமாரசிறி மற்றும் லலித் எல்லாவல ஆகியோர் இந்த குழுவில் உள்ளடங்குகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE