புதிய அமைச்சரவை விபரங்கள்

புதிய அமைச்சரவையின் 18 அமைச்சர்கள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ முன்னிலையில் சத்தியப்பிரமாணம் செய்து வருகின்றனர்.

இந்நிகழ்வு தற்போது ஜனாதிபதி மாளிகையில் இடம்பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.

தினேஷ் குணவர்தன- உள்நாட்டு அலுவல்கள், உள்விவகார, உள்ளூராட்சி மற்றும் மாகாண சபைகள்
டக்ளஸ் தேவாநந்தா- கடற்றொழில்
ரமேஷ் பத்திரண- கல்வி மற்றும் பெருந்தோட்ட கைத்தொழில்
பிரசன்ன ரணதுங்க- பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் சுற்றுலாத்துறை
திலும் அமுனுகம- போக்குவரத்து மற்றும் கைதொழில்
கனக ஹேரத்- நெஞ்சாலைகள்
விதுர விக்ரமநாயக்க- தொழிற்துறை
ஜானக்க வக்கும்புர- விவசாய மற்றும் நீர்பாசனம்
செஹான் சேமசிங்க- வர்த்தக மற்றம் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி
மொஹான் பிரியதர்ஷன டி சில்வா- நீர் வழங்கல்
கஞ்சன விஜேசேகர- வனஜீவராசிகள் மற்றும் வன வளங்கள் பாதுகாப்பு
தேனுக விதானகமகே- இளைஞர் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை
நாலக கொடஹேவா- ஊடகத்துறை
நசீர் அஹமட்- சுற்றாடல்
பிரமீத பண்டார தென்னகோன்- துறைமுகங்கள் மற்றும் கடற்துறை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE