தடுப்பூசி போட்டவர்களும் covid-19 பரிசோதனை செய்து கொள்ளல் அவசியம்

உங்களுக்கு தடுப்பூசி போடப்பட்டிருந்தாலும் கூட, கோவிட்-19 அறிகுறிகளை நீங்கள் பரிசோதிக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட நபருடன் கடைசியாக நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்திருந்தால் (குடும்ப உறுப்பினர்கள், மற்றும் நெருங்கியோர்) ஐந்து நாட்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் (Selv test)சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். ஏனைய நெருங்கிய தொடர்பாளர்கள் நோய்த்தொற்றின் அறிகுறிகள் இருந்தால் மட்டுமே பரிசோதனை செய்துக்கொள்ளலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE