உள்ளாட்சிமன்ற உறுப்பினர்களின் உத்தியோகபூர்வ பதவிக்காலம்

உள்ளாட்சிமன்ற உறுப்பினர்களின் உத்தியோகபூர்வ பதவிக்காலத்தை திருத்தியமைக்கும் உத்தியோகபூர்வ வர்த்தமானி அறிவித்தல் நேற்று இரவு வெளியிடப்பட்டது.

அதன்படி, வர்த்தமானியில் திருத்தப்பட்ட அறிவிப்பின்படி உள்ளூராட்சி மன்ற உறுப்பினர்களின் பதவிக் காலம் 2023 மார்ச் 19 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரச சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர் ஜனக பண்டார தென்னகோன் அவர்களால் வெளியிடப்பட்ட திருத்தப்பட்ட அறிக்கை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE