பேர்கன் நகரசபையில் சிறுவர், இளைஞர்களுக்கான ஓய்வு நேர பட்டறைகள்

2023 வசந்த காலத்தில் சிறுவர், இளைஞர்களுக்கான ஓய்வு நேர விளையாட்டுக்கள், பட்டறைகள் போன்ற பயனுள்ள செயற்பாடுகளை பேர்கன் நகரசபை மேற்கொள்ளவிருக்கிறது.
சிறுவர் மற்றும் இளையோர்கள் பாடசாலை தவிர்ந்த தமது ஓய்வு நேரங்களை பயனுள்ளதாக கழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் பேர்கன் நகரசபை வருடாவருடம் பல செயல்பாடுகளை ஒழுங்குசெய்து வருகின்றனர். அதன் அடிப்படையில் இம்முறையும் பிள்ளைகளை வயது ரீதியாகப் பிரித்து பல நிகழ்வுகளை மேற்கொள்ளவுள்ளனர்.
ஆர்வமுள்ளோர் இப்பக்கத்தில் தகவல்களை அறிந்து கொள்ளுங்கள் https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/kultur-idrett-og-fritid/fritid/fritidstilbud/barn-og-unge-kurs-og-verksteder/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE