பிரான்ஸ் நாட்டுக் கொடியில் மாற்றம் கொண்டுவந்த அதிபர்

பிரான்ஸ் நாட்டின் தேசியக் கொடியான மூவர்ணக் கொடியை அதிபர் இம்மானுவேல் மக்ரோன் மாற்றியுள்ளார். எலிஸ் மாளிகையில் அசைந்த மூவர்ணக் கொடியின் நீல நிறத்தை லேசாக மாற்றினாள்.

“நவி” பிரெஞ்சு கொடியின் நிறத்தை கோபால்ட் நீலத்திலிருந்து நீலமாக மாற்றியது. இந்த சம்பவம் ஜூலை 2020 இல் நடந்தது. ஜனாதிபதி எலிஸீ அரண்மனையின் நிர்வாக இயக்குநர்களான எலியட் ப்ளாண்டட் மற்றும் பால் லாரூட்ரூ ஆகியோர் இணைந்து எலிஸி கான்ஃபிடென்டீல் என்ற புத்தகத்தை எழுதியுள்ளனர்.
ஜனாதிபதி இம்மானுவேல் மக்ரோனின் இந்த நடவடிக்கை, தேசியக் கொடியின் நிறத்தை மாற்ற ஜனாதிபதிக்கு உரிமை உள்ளதா என்ற இணைய விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.