திறக்கப்பட்டது உலகின் மிகப் பெரிய ராட்டினம்

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய ராட்டினம் திறக்கப்பட்டது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள புளூ வாட்டர்ஸ் தீவில் அமைக்கப்பட்ட உலகின் மிகப்பெரிய ராட்டினமானது ஆரவாரத்துடன் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு திறக்கப்பட்டது. இந்த ராட்டினமானது சுமார் 250 மீற்றர் உயரத்தில் 1750 நபர்கள் பயணிக்கும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் 50 வது தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு பிரமாண்ட ராட்டினம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.