இலங்கையில் இன்றைய டொலர் பெறுமதி

இலங்கையில் இன்று அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 365 ரூபா 26 சதமாகவும், கொள்முதல் பெறுமதி 355 ரூபா 29 சதமாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின் படி, இந்த விபரம் வெளியாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.