தொழில் அமைச்சர் இராஜினாமா

தொழில் அமைச்சர் விதுர விக்கிரமநாயக்க  தனது பதவில் இருந்து இராஜினாமா செய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.