கொழும்பு − கண்டி பிரதான வீதியில் பாரிய தீப்பரவல்

கொழும்பு − கண்டி பிரதான வீதியின் கடுகண்ணாவ பகுதியில் பாரிய தீ பரவியுள்ளது.

பஹல கடுகண்ணாவ பகுதியிலுள்ள தற்காலிக வர்த்தக நிலையங்களை அண்மித்துள்ள வனப் பகுதியிலேயே இந்த தீ பரவியுள்ளது.

தீயை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதற்காக தீயணைப்பு பிரிவினர் பாரிய முயற்சிகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE