இலங்கை மக்களுக்கு மீண்டும் இந்திய சுற்றுலா விசா

இலங்கையிலிருந்து இந்தியா செல்பவர்களுக்கான சுற்றுலா விசா வழங்கவும் பணியானது மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி இந்த பணியானது நவம்பர் 15 ஆம் திகதி முதல் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த தகவலினை இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயம் அறிக்கையின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published.