நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து நீக்குவதற்கு எதிராக நீதிமன்றம் செல்லும் ரதன தேரர்…!

இந்த நிலையில், எமது மக்கள் சக்தி கட்சியின் தேசிய பட்டியல் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியில் இருந்து அத்துரலியே ரதன தேரர் நீக்கப்பட்டுள்ளமை குறித்து தனக்கு இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை என நாடாளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் தெரிவித்துள்ளார்.

அப்படி அறிவிக்கப்பட்டாலும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவியை இரத்துச் செய்ய ஒரு மாத காலம் செல்லும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.

ஒரு மாத காலத்திற்குள் அத்துரலியே ரதன தேரர், சட்ட நடவடிக்கை எடுக்காது போனால், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவி இரத்தாகும்.

அவர் சட்ட நடவடிக்கை எடுத்தால், வழக்கு விசாரணை முடியும் வரை ரதன தேரர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக பதவி வகிக்கலாம் எனவும் நாடாளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.