Tag: #Yohani de Silva

இலங்கையின் இளம் நட்சத்திர பாடகி யொஹானி டி சில்வா ஐக்கிய அரபு இராச்சிய தேசிய தினத்தில்பாட உள்ளார்.
News

இலங்கையின் இளம் நட்சத்திர பாடகி யொஹானி டி சில்வா ஐக்கிய அரபு இராச்சிய தேசிய தினத்தில்பாட உள்ளார்.

ஐக்கிய அரபு இராச்சியத்தின் தேசிய தின நிகழ்வுகளில் இலங்கையின் இளம் நட்சத்திர பாடகி யொஹானி டி சில்வா பாட உள்ளார்.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE